NelerYapıyoruz?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı


Kurumsal Sosyal Sorumluluk bireylerin, kurum ve kuruluşların çevreye, içinde yaşadıkları topluma olan ya da yaşanan toplumsal durumlara karşı olan sorumluluklarıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda bilinçli kurum ve kuruluşlar, misyonlarının bir parçası olarak eğitim, çevre, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirirler.

Kurumsal sosyal sorumluluğun özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca işbirliği içinde uygulanmasının önemine inanan Learning First KSS ekibi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisinin oluşturulması, strateji doğrultusunda farklılaşma alanlarının belirlenmesi, kurum ve kuruluşlara özel proje geliştirilmesi, proje uygulama ve koordinasyonu, kurum ve kuruluş ile Sivil Toplum yapıları işbirliği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin yönetimi, , Kurumsal Sosyal Sorumluluk proje iletişimi ve sektörel Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporları hazırlanması konularından danışmanlık sağlar.

Proje Danışmanlığı


Proje, önceden planlanmış bir süre içerisinde, değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir faaliyetler bütünüdür.
Projelerinizi hayata geçirmek için faydalanacağınız hibe programları giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Projenizin yazılması, uygulamada ve yönetiminde danışmanlık sağlanması, değerlendirilmesi ve kaynak geliştirilmesi uzmanlık isteyen bir alandır.

Proje danışmanlığı ile proje fikri aşamasından başlayıp proje uygulama, değerlendirme, izleme ve raporlama süreçlerinde yararlanabilirsiniz. Bu süreçte Learning First’in uzman proje takımından proje dosyasının eksiksiz hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum kuruluşla irtibatın sağlanması, proje ekiplerinin oluşturulması, sözleşme makamı ile her türlü iletişimin sağlanması, raporlamaların yapılması, ihale dosyalarının hazırlanmasının yanı sıra proje boyunca ilgili prosedürlerin izlenmesi ve projenin sorunsuz yürütülebilmesi için kesintisiz danışmanlık alabilirsiniz.

Kurumsal ve Kişisel Kapasite Geliştirme Danışmanlığı


Kurumsal Kapasite Geliştirme, kurum ve kuruluşların geleceğe yüksek performansla hazırlanabilmeleri için; gelişim ve gelecek dinamiklerini harekete geçirmeleri, çalışan niteliklerini artırmaları ve gelecek algılarının geliştirilmesini sağlayacak sistemlerin yaratacağı etkiyi katılımcılarla paylaşmak amacıyla yapılan planlanmalardır.

Kişisel Kapasite Geliştirme, bireylerin kendilerinde geliştirmek istediği iş ve yaşam becerilerini daha nitelikli bir hale getirmek için yaptıkları planlamalardır.

Kurumsal ya da kişisel kapasite geliştirmek için bir araya gelmiş Learning First uzman takımımızla, bu planlama sürecinin tamamından bizden destek alabilirsiniz.

Eğitim Oyunları


Oyunlar, eğlenerek öğrenmenin son yıllarda dünyada hızla artan önemli araçları haline gelmiştir. Hedeflenen öğrenme çıktılarıyla bağlantılı olarak ister çocuklar için ister yetişkinler için her türlü oyun materyali geliştirilmektedir.

Oyunlar kişi ve kurumlara yönelik olarak “Konseptleştirme”, “tasarım”, “üretim”, “deneme & uygulama” ve “üretim” safhalarından geçerek üretilmektedir. Öğrenme çıktı ve hedeflerine bağlı olarak uzmanlarımız ilgili oldukları çalışmalara dahil olmaktadırlar. Oyunlaştırma birçok farklı sektörde hedeflenen çıktılara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.